Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

15:22
7082 d536 500
Reposted fromseaweed seaweed vianowaczi nowaczi
15:22
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vianowaczi nowaczi
15:21
7924 e9f2 500
Reposted fromdozylnie dozylnie vianowaczi nowaczi

December 04 2017

09:46
Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vitchren
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaleander aleander
09:46
Pozwoliła mu żyć, tak jak chciał czy musiał. I tylko nie mogła przestać patrzeć i nie mogła przestać kochać.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromimissthesleep imissthesleep viaaleander aleander
09:45
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viaaleander aleander
09:45
Wszyscy jesteśmy samotni i nie na swoich miejscach.
— Conrad, Teatr Śląski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaleander aleander
09:45
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena viaaleander aleander
09:45
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viaaleander aleander
09:44
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaaleander aleander
09:44
Milczeniem zablokowaliśmy drogi do siebie. Nikt nie pomyślał o objeździe, więc każde z nas wyruszyło w innym kierunku. Do innych dłoni, ramion, ust. Może kiedyś spotkamy się w uczuciowym korku, ale nigdy nie dotrzemy do siebie.
— Alicja Kostrzak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaleander aleander
09:43
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957- 1972"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaleander aleander
09:42
"Nawet jeśli nie wierzy się już w miłość, można jeszcze kochać, tak jak można walczyć bez przekonania. Jednakże i w pierwszym, i w drugim wypadku coś pękło raz na zawsze.
— Emil Cioran
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaleander aleander
09:42
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viaaleander aleander
09:42
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viaaleander aleander
09:37
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
09:37
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak

December 01 2017

22:59
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
22:58
Facet może mi mówić, co mam robić, tylko wtedy, kiedy jestem naga.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA KOBIETY
Reposted frompanikea panikea viaiindependentt iindependentt
22:58
6233 06dc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl