Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

17november
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaPatij Patij
17november
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— K.Siesicka - Zapałka na zakręcie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaleander aleander
17november
Znowu przyszło mi płakać,
Za to, że chciałam się śmiać
Tysiąc razy oddawać
To, co trafiło się raz
— Monika Brodka - Znowu przyszło mi płakać
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaaleander aleander
17november
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaleander aleander
17november
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaleander aleander
17november
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaaleander aleander
17november
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaaleander aleander
17november
❝ Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko. ❞ — Witold Gombrowicz
escapism and teenage angst(◕‿◕✿)
Reposted frommayamar mayamar viaaleander aleander
17november
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viaMerrry98 Merrry98
17november
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
17november
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viaMerrry98 Merrry98
17november
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafelicka felicka
17november
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viapozakontrola pozakontrola
17november
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viapozakontrola pozakontrola
17november
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
17november
17november
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viapozakontrola pozakontrola
17november
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viapozakontrola pozakontrola
17november
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viapozakontrola pozakontrola
17november

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl