Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

20:54

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło

Moi drodzy ten moment nastąpił.

— Wdzięczna za wszystko.
Reposted bylenifcaxwyczesanagitarax
20:53
Niech to trwa wiecznie. Bądź. Wspieraj. Kochaj. 
— Love.
Reposted bylenifcasarkastycznaohshit
20:52
Nigdy nie czułam sie tak dobrze jak teraz. 
— Wdzięczna.
Reposted bylenifcasarkastyczna
20:51
Nigdy nie pomyślałbym, że spotkam kogoś takiego jak On. Czasem brak mi słów, żeby opisać co do niego czuje i jak cholernie jestem mu wdzięczna za wszystko. Najbardziej za to, że zjawił się w moim małym świecie i wywrocil wszystko do góry nogami, ale zwariowalam na Jego punkcie i każdego dnia chce wariowac jeszcze bardziej. Przeżyłam wiele upadków, wiele niezrozumiałych relacji. Teraz czuje, ze to wszystko bylo po coś. Po tym całym bagnie jakie przeżywałam przez 3 lata zjawiles sie ty i sprawiles, ze czuje sie dobrze. Tak długo na to czekalam. Każdego dnia pragne budzić się tak szczęśliwa jak teraz, całować Cię w czoło i mówić jak bardzo jestem w Tobie zakochana. 
— Amen.
Reposted bysarkastycznayveeeAnjax333tysiacsercjednobicie
20:54

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło

Moi drodzy ten moment nastąpił.

— Wdzięczna za wszystko.
Reposted bylenifcaxwyczesanagitarax
20:53
Niech to trwa wiecznie. Bądź. Wspieraj. Kochaj. 
— Love.
Reposted bylenifcasarkastycznaohshit
20:52
Nigdy nie czułam sie tak dobrze jak teraz. 
— Wdzięczna.
Reposted bylenifcasarkastyczna
20:54

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło

Moi drodzy ten moment nastąpił.

— Wdzięczna za wszystko.
Reposted bylenifcaxwyczesanagitarax
20:53
Niech to trwa wiecznie. Bądź. Wspieraj. Kochaj. 
— Love.
Reposted bylenifcasarkastycznaohshit
20:54

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło

Moi drodzy ten moment nastąpił.

— Wdzięczna za wszystko.
Reposted bylenifcaxwyczesanagitarax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl